Euro Sign Made of GrassEraSME är ett EU-program för små och medelstora företag (SMF) som normalt inte driver och genomför egna forsknings- och utvecklingsprojekt helt i egen regi. Det ger stöd till projekt. Det ska vara samarbeten mellan småföretag från olika länder i Europa och högskolor eller forskningsinstitut. Enligt hemsidan ska ett call utlysas i början av januari med deadline 31/3. Bilden från Flickr av iQconcept ger en härlig koppling mellan pengar och miljö. Klicka här för vidare information om EraSME!

Projekten får stöd efter reglerna i resp. deltagande land. De svenska finansieras dels från de deltagande företagen i form av eget arbete och dels av de nationella forskningsfinansiärerna.

Inför detta call genomförs ett partnering event i Maastricht 20/1. Det gäller både för EraSME och för CORNET. Det senare programmet gäller samarbeten mellan organisationer för småföretag. För CORNET finns redan en partnersöksdatabas. Det går också att anmäla sitt intresse för samarbeten inom EraSME. 

VINNOVA är svensk kontaktmyndighet. De vill helst ha särskilt sökande från företag inom miljö- och energiteknikbranschen men även ansökningar från övriga områden är välkomna. Kontaktpersoner på VINNOVA: Jenni Nordberg, tel. 08-473-3075 eller Bengt Johansson, 08-473-3187.

Syftet med programmet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att:

  • öka samarbetet mellan SMF från olika länder i Europa
  • öka samarbetet mellan SMF och högskolor eller forskningsinstitut
  • öka företagens förmåga att arbeta i internationella forsknings- och utvecklingsnätverk

Följande länder deltar i EraSME: Österrike, Belgien/Flandern, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Island, Italien/Toscana, Irland, Nederländerna, Slovenien, Spanien/Madrid och Sverige.

För mer information om: 

EraSME: http://www.era-sme.net

CORNET: http://www.cornet-era.net/