EU-stödet på landsbygden är det EU-stöd som kan göra mest för innovationer. Nu vill länderna göra det enklare.  Naturligtvis är det bra att man försöker. Men, det är lätt att säga tulipanaros! Vi firar med Francis Wiermanns innovativt färgsprakande bild från en lantlig karneval. Nu hoppas vi på för landsbygdsutveckling det. maracturural

Några konkreta förslag vid ett möte i Kiruna för EU:s landsbygdschefer var:

1. Ansökningsformulär som kan fyllas i elektroniskt;

2. Ansökningstid över hela året;

3. Mer hjälp till de som ska söka stöd.

Om Du vill  läsa mer om EU-pengar för landsbygden så kolla sidan EU-stöd. Två av de tolv krönikorna om EU-stöd i Uppfinnaren & Konstruktören handlar om Landsbygden Klicka här för mer om konferensen!

 

EU:s chefer för landsbygdsutveckling i resp. land diskuterade under den EU-konferens i Kiruna den 14-16 december som Jordbruksverket arrangerade. De kom från 25 länder för att utbyta erfarenheter. Syftet var att underlätta särskilt för mindre aktörer att söka landsbygdsstöd. Det gällde också att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för att hantera ett EU-projekt. I dag har många aktörer svårt med likviditet. Att få en förskottsbetalning när man ansöker om EU-stöd till ett projekt och ett större samarbete med banker var två förslag från delegaterna för att underlätta.

— Det har varit ett stort engagemang från alla länder under konferensen. Det är uppenbart att vi har gemensamma frågeställningar i Europa och att det finns behov av att underlätta för dem som ska använda landsbygdsprogrammen, säger Mats Persson, generaldirektör för Jordbruksverket.

Korta handläggningstiden
En av konferensens frågor var hur man kan korta handläggningstiden för dem som söker stöd från landsbygdsprogrammen. Förenklade ansökningshandlingar, gärna elektroniska, med en del av informationen redan ifylld, var ett förslag som kom från flera länder. En annan fråga som många återkom till var hur man kan dra ner på pappersarbetet för dem som söker. Är det nödvändigt att exempelvis bifoga en affärs- eller projektplan för alla? Kan man arbeta med förenklade planer för små aktörer?

— De flesta mötesdeltagarna är överens om att vi måste göra det lättare för små projektägare att söka stöd men lösningarna kommer säkert se olika ut i olika länder, säger Niclas Purfürst, chef för landsbygdsavdelningen.

Om konferensen
Det är tredje året i rad som konferensen om landsbygdsutveckling arrangeras av det land som är ordförande i EU. Syftet med konferenserna är att utbyta erfarenheter och skapa nätverk för dem som arbetar med landsbygdsutvckling och landsbygdsprogrammen inom EU. Nästa år kommer Spanien att arrangera mötet.