Två EU-program för miljöinnovationer hanteras direkt ifrån Bryssel. Det är Life+ och Eco Innovation-programmet. I fredags skedde den officellla utlysningen av årets Life+ ansökningar. Ansökningarna ska vara hos Natruvrådsverket senast 15/9. Därför inbjuder EU-kommissionen och Naturvårdsverket till seminarium måndagen den 1 juni i Europahuset. Vi gläds med ett absolut tips för alla som jobbar med EU-projekt.

[youtube BlmzqobG2E0]  

Life+Projekt bör vara i storleksordningen 20 miljoner kronor, med cirka 10 miljoner kronor i EU-stöd och motsvarande belopp i nationell medfinansiering. Projekt inom tre områden kan få stöd: Natur och biologisk mångfald, Miljöpolitik och förvaltning/styrning (governance) samt Information och kommunikation.

Projekt för Miljöpolitik och miljöförvaltning/styrning ska huvudsakligen vara innovativa eller av demonstrationskaraktär. Men även projekt som bidrar till miljöövervakning av skog kan få stöd. Målet är att bidra till att genomföra och utveckla EU:s miljöpolitik inom följande områden: klimat, vatten, luft, mark, stadsmiljö, buller, kemikalier, miljö och hälsa, avfall och naturresurser, skogar, innovationer och strategiska inriktningar. Sverige har tidigare lyckats få stöd till många innovationer för miljön på Life-programmet

För Information och kommunikation är målet att sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor samt ge stöd till kommunikationsåtgärder och kampanjer.

För Eco Innovation-programmet stänger denna ansökningsomgång den 11 september. Det gäller i princip miljöteknik som redan tagit en marknad i ett EU-land och nu bör spridas till resten av EU. Men Klimat- och energiteknik anses kunna få tillräckliag stöd ur andra program och är alltså uteslutet ur denna ansökningsomgång på programmet. Programmet är en del av EU:s Ramprogram för Konkurrenskraft och Innovation. De ska särskilt bidra till genomförandet av EU:s aktionsplan för miljöteknik.

På sidan eu-stöd finns information om EU-pengar för företag. Den hittar Du längst upp, närmast under bloggens namn och slogan. Där hittar Du också sidan ? & Svar EU-stöd. Bland EU-stöd finns en Presentation EU-stöd för företag och åtta krönikor om EU-stöd ur Uppfinnaren & Konstruktören. Där finns om både Life+ och Eco Innovation.  Inlägg om EU-stöd hittar Du genom kategorin EU-stöd som Du klickar på en bit ner i vänster kolumn. Vi hittar möjliga lösningar och gör ansökningar åt Er. Vi informerar och utbildar också.

Mer information: Erik Sandström, evolveu (at) gmail.com.

Länk till EU-Kommissionens sida om LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Länk till Naturvårdsverkets sida om LIFE+: http://www.naturvardsverket.se/sv/EU-och-Internationellt/EU-arbetet-i-Naturvardsverket/Miljoprogrammet-Life-plus/ 

Länk till EU-Kommissionens sida för Eco Innovation -programmet: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/docs/call08/call08_guide_proposers.pdf