ERASME är ett EU-program som vänder sig till små och medelstora företag som normalt inte driver och genomför egna forsknings- och utvecklingsprojekt helt i egen regi. Mer om ERAsme längre ner. Det mesta  av vår information om annan EU-finansiering finns samlad på sidan eu-stöd. Den hittar Du längst upp, närmast under bloggens namn och slogan.  Du kan också klicka på eu-stöd i etiketter eller kategorier i vänster kolumn. Vi hittar möjliga lösningar och gör ansökningar åt Er. Vi informerar och utbildar också. Mer information: Erik Sandström, evolveu@gmail.com. Klicka här för mer om ERAsme.

ERAsme – projekten skall genomföras som samarbetsprojekt mellan småföretag från olika länder i Europa och högskolor eller forskningsinstitut. VINNOVA är svensk handläggande myndighet. De ser särskilt sökande från företag inom miljö- och energiteknikbranschen men även ansökningar från övriga områden är välkomna.

Syftet med programmet är att stärka företagens konkurrenskraft genom att:

  • öka samarbetet mellan SMF från olika länder i Europa
  • öka samarbetet mellan SMF och högskolor eller forskningsinstitut
  • öka företagens förmåga att arbeta i internationella forsknings- och utvecklingsnätverk

Följande länder deltar i EraSME: Österrike, Belgien/Flandern, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Island, Italien/Toscana, Irland, Nederländerna, Slovenien, Spanien/Madrid och Sverige.

En utlysning inom programmet är öppen mellan 8 dec 2008 och 31 mar 2009. För att på den korta tid som är kvar av utlysningen bör man ha ett bra kontaktnär med företag och forskningsutförare i de länder som är med. Man kan få 50 % i stöd för hela ansökan och 50 % för den svenska delen.

Den bästa källan för vidare information är programmets hemsida. Till ansökan krävs ett kosnsortium av minst två företag från två olika länder och en forskningsutförare.  Se vidare http://www.era-sme.net/public/. Titta gärna igenom Guidelines for Applicants, det dokument som ger bäst och utförligast information.