Har du goda idéer för nationella projekt för att utveckla landsbygden? Då  kan du söka projektstöd från Jordbruksverket till och med den 17 februari 2009. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket ska prioritera mellan olika projekt mha sin strategi för landsbygdsprogrammets nationella projektstöd. Vi firar med försommarbild på rösen och hamlade träd med skott från Linnés Råshult.

Det finns  25 miljoner kronor för utveckling av företagande på landsbygden. Pengarna ska vara till projekt som har nationellt intresse och som många kan få nytta av. Projekt av regional karaktär pratar man med länsstyrelsen om. Det kan vara förutsättningsskapande verksamhet inom flera områden, bland annat mikroföretagande och diversifiering från jordbruksverksamhet. De gäller s.k. mikroföretag. Det är  företag med begränsad omsättning och högst tio anställda.

En del av stödet gäller samverkan och innovationer. Åtgärden ska skapa affärsnytta. Stöd lämnas för att företag i samverkan ska kunna utveckla nya produkter, processer eller ny teknik. Det kan användas för att företagen ska kunna köpa in hjälp utifrån, ex. i form av konsulttjänster, utbildningsinsatser, projektanställningar, patentansökningar och utvecklingskostnader. Projekten ska bidra till en ökad konkurrenskraft och utveckling inom jordbruks-, rennärings-, livsmedels- , energi- eller skogsbrukssektorn. Det kan vara en rad olika aktörer som samarbetar.

En annan del av stödet riktar sig till affärsutveckling i mikroföretag. Det ska ge mikroföretag förbättrade förutsättningar att utveckla sin verkamhet. Det ska fokusera på nyckelföretgs betydelse för den lokala utvecklingen.

 Du som kan söka stödet är till exempel organisation, förening eller nätverk av företag som vill driva projekt av nationellt intresse. Om Du jobbar i ett företag med främst lokalt eller regional intresse så hör med Länssyrelsen. Det finns fler delar av dessa stöd, men jag tror inte de är lika intressanta för innovatörer. Kolla vidare på Jordbruksverkets hemsida. http://www.sjv.se/amnesomraden/stodtilllandsbygden/satsningarpalandsbygden/nationellaprojektinomlandsbygdsprogrammet/utlysningjanuari2009.4.78be32b411dd24541d28000524855.html

Du kan läsa mer om landsbygdsprogrammet i min näst översta krönika på sidan EU-stöd: http://evolveu.bloggsida.se/publicerat