Life+ Environment policy and governance har två huvudtyper av projekt. Båda ska göra så man blir miljöglad som på en karneval. Vi illustrerar med en gammal rekalmbild för New Orleans Mardi Gras-festival.

Ett innovativt projekt har en teknik eller metod som ännu inte har tillämpats eller testats någon annanstans. Metoden ger möjliga miljöfördelar jämfört med dagens miljöbästa utförande av samma arbete. Uppföljning, utvärdering och resultatspridning är en integrerad del av projektet. Ett projekt utvärderar om innovationen fungerar eller inte. Dessutom ska det uppmuntra intressenter i metoden att tillämpa den.

Ett demonstrationsprojekt tillämpar, testar, utvärderar och sprider åtgärder eller metoder som delvis är nya i projektets närhet. Dessutom ska de passa att använda i liknande sammanhang där de ännu inte prövats. 

Ett av kraven på projekt är att de inte ska kunna finansieras av andra EU-pengar. Det är ren självbevarelsedrift att undvika detta. Om andra instrument är möjliga, så är de regelmässigt enklare att arbeta med och större chans att vinna stöd. Men Life+ är överlägset när det finns krav i andra instrument på att använda beprövad teknik. För internationellt samarbete är det också mycket bra, då önskemål om medverkan av många eller särskilda andra länder saknas. Det finns ett gränssnitt mot Programmet för konkurrenskraft och innovation. Men det programmet är mera orienterat mot marknaden.

Detta är tredje inlägget om Life+. Det första hittar Du på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/innovationer-for-miljon-stods-av-life

och det andra hittar Du på http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/utveckling-av-life-ansokan