En ansökan är en offert för att bidra till utveckling och genomförande av EU:s miljöpolitik. Det kostar en hel del att göra ansökan. Utbytet kan dock bli stort. Vi vet inte ännu hur stora projekt Kommissionen godtar bland de ansökningar som nu behandlas. Men jag kan tänka mig att EU-stödet kan uppgå till över 2 M€. Stödet är 50 % av de godkända kostnaderna.

 Kanske utbytet bland Life+ projekten blir så att 10-15 % av ansökningarna från hela EU får stöd. Därför är det klokt att börja med ett par dagars förstudie, för att se om chansen till stöd är god. Den visar också hur man ska bygga upp en ansökan. Om Du vill ha hjälp med det så eposta mig evolveu@gmail.com . Under förstudien går man igenom relevanta policydokument och utvärderingskriterierna för Life+. Här är ett viktigt första steg att kolla Sveriges nationella prioriteringar. Jfr.  http://www.naturvardsverket.se/upload/09_eu_och_internationellt/Life+/Life_National_annual_priorities_for_Sweden_2008.pdf .
Policydokumenten skiljer sig mellan olika teman för projekt. Här gäller det att söka både brett och smalt. Det sjätte Miljöhandlingsprogrammet bör kollas. För nästan alla miljöteman har EU särsklida policydokument.

Utvärderingen av ansökningarna går i flera steg. Innan de går till Bryssel är det klokt att ta hjälp av Naturvårdsverket, som tar emot de svenska ansökningarna. Dessutom hjälper man till geom att säga hur ansökningarna ska förbättas innan de går vidare. I Bryssel kollas först att ansökningarna är RÄTT (lite slack finns men det ska vara rätt), d.v.s att de är ”eligible” – ett ord som kan översättas med det svenska valbar.

Sedan sker en poängsättning för sju kriterier som kan ge max 100 poäng. För fyra av dessa finns tröskelvärden som man måste komma över. Där gäller det att göra ansökan så den blir mycket bra på särskilt kriterierna

  • ”European added value and complimentary and optimal use of EU-funding”
  • ”Contribution to the general objectives ofLIFE+.”

När utvärderingen av dessa kriterier är klar, upprättas en lista över projekten i poängordning. Sedan väljs projekt efter listan med hänsyn till flera krångligt beskrivna restriktioner.

Årets ansökningar ska vara hos Naturvårdsverket 21 november. Sedan tar det mer än ett år innan projekten får starta.