Open Innovation – nytt vin i gamla flaskor? I varje fall är det ett tema för utbyte av erfarenheter om policies för innovation. VINNOVA var värd för en konferens i Stockholm i april. Den sammanfattade läget i flera EU-länder. Titeln var ”European perspectives on Innovation and Policy” . Sverige satsade rejält då VINNOVAs Förste vice Generaldirektör Lena Gustafsson inledde konferensen och stannade en stund. Nedan med projektledaren Dr. Hannes Toivanen från Finland.

06_01_01_007_redigerad-1.JPGMed så spännande tema var jag givetvis där för Uppfinnaren & Konstruktören. Här på bloggen får Du reportaget i tre till fyra delar. Ramen för konferensen ges av det politiska sammanhanget. Kan vi lära något av tidigare utveckling av sådana policies för innovation? Hur ser framtiden ut?I EU har varje land sina regler tills man kommit överens om någon samordning. Även om konkurrenskraft och innovation står högt på Lissabon-agendan har EU inte politiskt mandat för gemensamt regelverk. I stället prioriterar EU genom sina olika stöd och genom utveckling av nya program. Lissabonagendan utgör kanske den viktigaste grunden för stöden från Regional- och Socialfonden.

Inför EU:s Sjätte Ramprogram (2001-2006) för Forskning och Utveckling tog man fram en ny stödform. Det heter ERA-net och ska stimulera samarbetet inom European Research Area genom Networks. Vilka projekt som EU-Kommissionen sedan beställer avgörs genom utlysningar av projektteman. Ansökningar kommer in och Kommissionen förhandlar sedan med den bästa ansökningen för att få ett bra projekt.

Projektet VISION ERA-NET (2005-2008) ordnade konferensen. Det är ett nätverk av nationellt ledande organisationer för innovationspolicy i 10 länder. De vill bl.a. koordinera Europeisk forskning för innovation och teknisk utveckling. Resultaten ska också ge bättre utveckling av policies. Partnerländer ska tillsammans undersöka och förbereda gemensamma arbetssätt. Det gäller t. ex. uppföljning och utvärdering av innovationspolicies. 

Det låter ju rätt ambitiöst. Men jag har också varit med och skrivit för att få EU-slantar. Då måste man erbjuda Kommissionen vad den vill se inom icke orimliga gränser. Dessa ska också gå att tolka lite efter projektets huvud. Jag återkommer med mera från konferensen, bland annat min favoritbild från Stockholm för att illustrera policies för innovationer. Välkommen åter!