I takt med tiden, ja det är mottot för kompetensutveckling med stöd av Socialfonden. Det stämmer ju också för miljöinnovationer. Jag illustrerar det med en bild från Bryssels väntan på €.  Som Du ser är bilden tagen redan 247 dagar, euronu.JPG3 timmar, 46 minuter och 10 sekunder före €. Jag har svårt att tänka mig den bilden någon ananstans. Men det symboliserar den entusiasm, glädje och förväntan som EU väcker på många håll.

I går skrev jag om HEUREKA och dess nytta av Socialfonden. Fonden har mer än 50 år på nacken. Sysselsättning och möjligheter för arbetstagare är i fokus. I Sverige genomförs programmet av ESF-rådet. Regeringen och EU har kommit överens om en svensk anpassning av programmet. Dokumenetet heter ”Nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 – 2013”. Regionala partnerskap har sedan gjort sina prioriteringar i regionala planer. Därför skiljer sig möjligheterna med Socialfonden mellan 8 regioner i Sverige. De skiljer sig också mellan olika utlysningar. Det blir nog fyra till sex utlysningar per år. 

Programområdet kompetensförsörjning ska bland annat underlätta för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav. Insatser för entreprenörskap, företagare och nyföretagare är särskilt betydelsefulla. Det låter byråkratiskt men betyder att bra utbildning kan få stöd. Staten står för svensk medfinansiering. Deltagarna får satsa sin egen tid.

Projekt får normalt stöd i två faser. Under förprojektering studerar man sytematiskt vilken kompetensutveckling som behövs. Sedan genomför man utbildningen. För varje utlysning finns det regionala prioriteringar. Bland prioriteringarna finns normalt innovation och entreprenörskap. Prioriteringarna är breda så här i början av programperioden. Senare kommer de antagligen att fokusera på projekt som stämmer med programprioriteter som tidigare utnyttjats mindre bra.

 Hur gör Du? Stöd beviljas efter ansökan. Normalt prioriteras projekt där flera organisationer samverkar. Om Du vill göra ett projekt så är det bra att samverka med en projektägare som har administrativ styrka. Möjligheter till stöd presenteras i utlysningar. Under 2008 kommer många utlysningar. Se på ESF-rådets hemsida under fliken regionerna och klicka på Din region. Där finner Du när ansökan ska vara inne och vilka förutsättningar som gäller. Där finns också elektroniska formulär för successivt ifyllande av ansökan.