Den här forskningen görs bland annat som projekt inom ramen för fortsättningen på det äldre CRAFT-programmet. Programmet heter nu ”Forskning för små- och medelstora företag (SMEs)”. Det ska stärka förmågan till innovation hos SMEs genom stöd för att köpa forskning. VINNOVA har en svensk kontaktperson för programmet. Gå till länken http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/ om Du vill sättta Dig in i programmet.

Projekten ska bygga på ett ”underifrån-perspektiv”. Det ger en särskild fördel för miljöinnovationer. Normalt vet ju ingen vilka innovationer som är på gång när hela forskningsprogrammet börjar formuleras. Det sker mer än tio år före sista utbetalningen från programmet. Projekten ska ge ekonomisk nytta till SMEs. I princip investerar SMEs i forskning och får resultat och rättigheter. I projektet måste ingå minst tre oberoende SMEs i minst tre olika länder. Länderna ska vara med i eller associerade till EU. Dessutom krävs minst två oberoende forskande organisationer.

Ett typiskt projekt är på 1-2 år och omsluter 0,5 – 1,5 miljoner €. Det har 5-10 partners. EU:s stöd uppgår till högst 110 % av vad forskningsleverantörerna fakturerar småföretagen. Det finns också gränser för hur mycket som får gå till olika aktiviteter. Som på många andra program är konkurrensen om stöd mycket hård. Söka bör man om man vill och kan göra den ansökan som EU – Kommissionen älskar mest i hela EU.

VINNOVA kan bevilja stöd för att göra ansökan. Det är högst 150 000 kr och högst 60 % av kostnaden. Det gäller tekniskt nyskapande projekt i förhållande till branschen. De ska också innebära en breddning av affärerna för ansökaren.