EU-bidrag för Miljöinnovation

Miljöinnovationer kan få stöd genom praktiskt taget alla progran

EU:s Agenda för Smart och Hållbar Tillväxt ska slå igenom i EU:s alla program. Det gör att det kan finnas möjligheter för offentliga och privata organisationer att använda dessa stöd för miljön. På denna sida fokuserar vi i första hand stöd åt företag. I mån av tid kommer vi att komplettera med sådant bara offentliga organ och ideella organisationer kan. Idag 2014-10-08 råder fortfarande osäkerhet om utformningen av många program, inkl. de som erbjuder mest finansiering vid sidan av Forskning och Innovation.

Sedan 2008 medverkar vår Erik Sandström i Tidningen Uppfinnaren & Konstruktören med krönikor om hur EU-bidrag kan användas för att utveckla innovationer. Nedan presenterar vi de krönikor som i första hand beskriver hur företag bäst arbetar med EU: särskilda bidrag för miljöinnovationer.

EU:s LIFE – program för bland annat miljöinnovationer

Life-programmet har med mindre justeringar pågått i 20 år. Även äldre krönikor för detta program år i princip aktuella för den nuvarande programperioden 2014-2020.

Krönikor för miljöinnovation i föregående programperiod

I EU:s finansieringsperiod 2007-2013 fanns ett särskilt stöd för miljöinnovationer genom Eco Innovation-programmet. . Det har numera delvis ersatts av det nya SME-Instrument. Det fanns också ett särskilt stöd genom det Sjunde Ramprogrammet för Forskning & Utveckling. Nedanstående krönikor kan kanske utgöra exempel till ledning för hur det kan gå med liknande EU-bidrag.

LIFE+ för miljöinnovationen ClimateWell

Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2013:1 Intresserad av LIFE+ finansiering? Ring vår Erik Sandström som två gånger skrivit den bästa LIFE -ansökan i hela EU, telefon: 070-2994762     

Visa sida »