Ansök om bidrag från EUs miljöfond Life

EU:s miljöfond Life kan passa för miljö- och klimatinnovationer samt för värden i Natura 2000-nätverket. Det kan ta lång tid att bygga bra projekt. Ju kortare uppbyggnadstid för en ansökan, desto större risk för att stöd uteblir eller för att projektet ger mer problem än nytta. Det är normalt många steg i uppbyggnaden av en ansökan. Det är klokt att börja med en projektidé och utifrån den kontakta lämpliga partners. Det är inte krav att ha med partners. Men det kan göra det billigare och mer troligt att ett projekt kommer att nå de miljömål som EU-betalar ett bidrag för att nå. Vår bild till höger illustrerar nedräkningen till införandet av €uron.

LIFE: Ideal tidsplan för i år

 Årets utlysning väntas i april. Det är ett nytt arbetsprogram för i år. Miljöansökningar ska nu göras i två faser. Den första har begränsad omfattning, kallas för koncept och lämnas in 12/6. Sedan inbjuds de bästa koncepten att göra en fullständig ansökan med Deadline i januari 2019. Besked om stöd väntas i juni och projekt väntas kunna börja i juli 2019. LIFE-Klimatansökningar har deadline i september. För både miljö och klimat är det bra att klara ut projektidé och tidsplan för arbetet redan i april. Fysiska möten med partners är bra att klara i maj. På så sätt grundlägger man en bra ansökan. 

Lär Dig mer om LIFE på vår sajt och på informationsdagar

Vår Erik Sandström har skrivit artiklar i tidningen Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE för utveckling av innovationer, framförallt för mindre företag. Dessa artiklar har några år på nacken. Därför är bidragsprocenter inte aktuella. LIFE+ = nuvarande LIFE. Dessa exempel på hur LIFE kan användas för att utveckla miljöinnovationer är dock fortfarande aktuella. 

Naturvårdsverket ordnar traditionellt informationsdagar om LIFE. I år blir det om LIFE-Natur den 19/4 och om LIFE-Klimat och LIFE Miljö den 26/4.

EU:s miljöprogram Life för innovativa lösningar

EU:s Miljöprogram LIFE har en särskild del för klimatet och en del för andra miljöproblem inkl. biologisk mångfald och Natura 2000. Det är särskilt lämpat för innovativa lösningar inkl. praktiska demonstrationer och utveckling av Best Practice för i olika verksamheter. Det ger högst 60 % stöd, men investeringar får bara stöd för avskrivning under projektperioden.

2018 år utlysning har inte kommit än så vi kan inte säga exakt vad den kommer att innehålla.

Vill du veta mer om hur du ansöker till EU`s miljöprogram LIFE?

Det är faktiskt lite av en djungel. Om Du vill ha hjälp att orientera rätt så kontakta Erik Sandström eller fyll i nedanstående kontaktformulär så kommer vi kontakta dig inom kort.

Kontaktformulär

2 + 11 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö.

Eco Innovation AB
Science Park Jönköping City
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se