€uro sprider mikroföretags miljöinnovationer -Krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören 2011:3

OBSERVERA ATT DETTA PROGRAM HAR AVSLUTATS. Det har till stora delar ersatts av EU:s program för SME-Instrument.