EU Bidrag kurs som INTERAKTIV WORKSHOP – Horizon 2020: Forskning & Innovation för företag på beställning

EU bidrag: EU revolutionerar sin finansiering för innovationer i små- och medelstora företag. Antagligen ska i EU 2014-2020 17 miljarder €uro stärka ”Industrial Leadership”, 31 miljarder €uro stärka arbetet för ”Societal Changes” i samarbete med företag och 24 miljarder €uro ska stärka ”Excellent Science”.

Vi har redan skrivit en krönika i Uppfinnaren & Konstruktören om det första steget i det nya instrumentet för små- och medelstora företag. Det kanske ger 50000 €uro som 70 % stöd för utveckling av koncept och 3 miljoner €uro för att förbereda för marknadsintroduktion. Klicka på EU revolutionerar sin innovationsfinansiering ! Krav på internationellt samarbete förefaller avskaffas och EU har uttalat att administrationen ska bli enklare samt att tiden till beviljade av stöd och utbetalning ska kortas ned radikalt.

ANMÄL DITT INTRESSE! Sänd epost till info@ecoinnovation.se med uppgift, namn, organisation, adress, epostadress. Vi har redan genmfört utbildningen två gånger. Vi samråder om tid, plats och avgift med de som nu anmäler intresse.

Mål:

 •  Målgrupp: I första hand företag som inte tidigare använt sig av EU:s program för Forskning & Utveckling (FoU), i andra hand företag med viss erfarenhet av EU:s ramprogram för FoU, i tredje hand forskare utan närmare kunskap om EU:s program för Forskning & Utveckling.
 •  Kurs mål: Att deltagarna ska förstå möjligheterna i Horizon 2020 och identifiera vad deras företag kan göra i första utlysningen 11/12/2013 samt göra ett One-page proposal för sin projektidé.

 Tider och plats:

 • 4 timmar i grupp då presentationer varvas med övningar samt uppföljande enskild överläggning på en halvtimma. Den enskilda överläggningen genomförs IRL eller som telefonmöte. Denna Interaktiva Workshop har vi genomfört två gånger med ytterst nöjda deltagare. Vi samlar upp intresseanmälningar till ytterligare kurser som vi genomför på beställning eller när tillrsäkligt många anmält intresse. Vi lägger tiden under dagen mht. de anmälda deltagarna och möjligheter att målgruppsanpassa dagen.
 • Vi erbjuder denna kurs som Workshop för enskilda företag med behov av att utbilda flera personer och för grupper av småföretag inom en inkubator eller en samarbetsorganisation för innovativa företag.

Kurs plan:

Vi varvar systematiskt korta föreläsningar med övningar för att hålla kurs deltagarnas uppmärksamhet. Kursen genomförs i tio steg.

 1. Introduktion, EU 2020, Generellt   om Horisont 2020
 2. Övning: Presentation av Deltagarna och deras intressen
 3. Projekttyper, Tidsplan,   Utvärderingskriterier
 4. Övning: Pengatankar
 5. SME Instrument, EUREKA, Eurostars
 6. Paus
 7. Industriellt ledarskap och Samhällsutmaningar
 8. Övning: De viktigaste punkterna i en utlysning för respektive kursdeltagares innovation
 9. Hur göra ansökan, One-page Proposal,   Stöd för ansökningsarbetet,
 10. Enskilda överläggningar

Kursavgift:

Vi tillämpar en dynamisk prissättning för utbildningar. Det är en prissättningsmodell som liknar den som tex. Ryan Air och SJ använder. Kursavgiften anpassas till tid och plats för kursen samt våra möjligheter att genomföra den inom ramen förr tillgängliga resurser.

ANMÄL DITT INTRESSE NU!

Sänd epost till info@ecoinnovation.se med namn, organisation, adress, epostadress.