VÅRA TJÄNSTER

EU bidrag konsult ansökan projekt

EU bidrag hjälper Dig bryta finansiella bojor. Vår konsult Erik Sandström kom loss ur finkan i Jack Daniels hemstad.

Eco Innovation AB erbjuder:

  • DIAGNOS: Skräddarsydd expertkonsultation med förslag på val bland EU:s finansieringsprogram. I det ingår normalt information om tillgängliga bidrag för en ansökan och design av ansökan vad gäller inriktning och sammansättning av partnerskap för det mest lämpliga programmet.
  • PROJEKTKONCEPT: Beskrivning av hur en ansökan på ett program bör läggas upp. Normalt ingår också extern kontroll av ansökans lämplighet.
  • HJÄLP VID PROJEKTANSÖKAN: Stöd vid utveckling av projektansökningar till nationella och internationella program för EU-finansiering. Stöd erbjuds bara om ansökansarbetet är väl förankrat hos den ansökande organisationen och denna engagerar sig i utarbetandet av ansökan.
  • HJÄLP I PROJEKT: Problemlösning och hjälp vid projektstart, projektavslutning och projektledning. Utredningar om miljö, natur inkl. skogsbruk, EU– policies och bidrag och projektledning. Utbildningar, presentationer och artiklar om EU-bidrag, miljö och skog.
  • FÖRELÄSNINGAR, presentationer, artiklar eller krönikor om EU-finansiering eller miljöinnovationer.