Eu bidrag utbildningar

EU avslutar nu finansieringsperioden 2014-2020. Vi genomförde utbildningar för att hjälpa organisationer ta hem sin del av dessa pengar. Vi kommer att göra sammalunda inför den nya programperioden. Det sker succesivt när EU:s olika finansieringsprogram blir färdiga. Finansieringsprogrammet för innevarande period omsluter nära 1000 miljarder €uro. Pengarna fördelas efter EU:s politiska mål.

Vilken blir Er del av 1000 miljarder €uro?

Fördelningen inom Sverige styrs i hög grad av svenska organ. Vi gav i en krönika för tidningen Uppfinnaren & Konstruktören en knastertorr överblick för att i första hand innovatörer ska förstå sammanhangen och tipsar om hur man kan hitta sina möjligheter till stöd. Läs vår artikel ”1000 miljarder €uro i EU-bidrag

Horizon 2020

Horizon 2020 är en EU Bidrag kurs, en interaktiv workshop för I första hand företag som inte tidigare använt sig av EU:s program för Forskning & Utveckling (FoU), i andra hand företag med viss erfarenhet av EU:s ramprogram för FoU, i tredje hand forskare utan närmare kunskap om EU:s program för Forskning & Utveckling.

Eu-stöd för företag

Vi uppdaterar vår kurs ”EU-bidrag åt företag för miljöutveckling”. Vi kommer nu att ta upp Landsbygdsprogrammet, Socialafonden, Miljöfonden LIFE, Regionalfonden, Interreg, mfl, alternativ förutom Ramprogrammet för Forskning & Innovation Horizon 2020

Skräddarsydd EU-utbildning

Denna utbildning ger möjlighet för t.ex. ett företag, en myndighet, en inkubator, ett företagshotell, en förening, t.ex. en uppfinnarförening eller en branschorganisation att få en kurs på hemmaplan och få den skräddarsydd för sina behov. Vi vill helst erbjuda den när vi genomfört andra kurser så vi kan bygga vidare på det framtagna materialet för att skräddarsy en anpassning

Utbildning för internationella EU-projekt

Internationella EU-projekt ger möjlighet till satsningar som inte ryms inom ramen för de strukturfonder som administreras av svensak myndigheter. De ger särskilda möjligheter for projektdeltagarna att lära av varandra.

Så här anmäler du dig till våra kurser

Anmäl ditt intresse till våra EU-kurser genom att fylla i nedanstående kontaktformulär. Ange uppgift om kurs, namn, organisation, adress och din epostadress.

Anmälningsformulär

9 + 6 =

Erik Sandström

Ledande expert och framgångsrik konsult om EU bidrag för miljön. Jag fokuserar på EU-bidrag för utveckling av innovationer och bidrag för klimat och miljö."

Eco Innovation AB
Science Park Jönköping City
Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Telefon: 0702994762
E-post: erik@ecoinnovation.se