ÖVERSIKT

EU bidrag för företag: Översikt 2014 – 2020

I Uppfinnaren & Konstruktören nr 6 2013 har vi beskrivit med 9000 tecken vad vi i december 2013 bedömer att företag kan använda EU- bidrag och stöd till 2014- 2020. Vi har därvid inte tagit upp stöd för jordbruket.

Presentationer

Följande presentationer avser EU:s programperiod 2007-2013. De är i betydande grad principiellt giltiga också för perioden 2014-2020. Här är länkar till presentationer i pdf format på Slideshare.

  1. EU-pengar för företag” 
  2. ”Hur prioritera arbetet med EU-finansiering”
  3. ”Bygga Internationella EU-projekt”
  4. ”EU för miljöinnovatörer” 

.

EU bidrag: Översikt för företag till 2020

EU bidrag för företag förbättras och förenklas. Det är en effekt av EU:s nya finansieringsperiod 2014-2020. Vägledande för alla eu bidrag ska vara EU:s Strategi för Tillväxt och Sysselsättning EU 2020. Nedan finner du en artikel med ett urval av fakta för EU bidrag och stöd åt företag. Konsulthjälp för EU bidrag och stöd år …

Visa sida »