BIDRAG

Vad hittar Du här?

ECO innovation ab följer nyheter och förmedlar kunskaper om bidrag för miljö & utveckling för organisationer. EU-bidrag särskilt till utveckling för miljön är vår specialité. Men vi informerar också om andra möjligheter till stöd.

 

Beställ vår DIAGNOS för en professionell beskrivning och prioritering av Era möjligheter!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför arbeta med bidrag

  1. Mer Pengar till det Ni ändå ska göra.
  2. Mer Pengar åt andra att arbeta för Era mål.
  3. PR för Din organisation.

Varför inte arbeta med bidrag?

Lätt fånget är ofta lätt förgånget. 

  1. Bidragspengar används ofta inte effektivt.
  2. Bidragsgivarens krav.
  3. Organisationen klarar inte att ta emot och använda medlen