1000 miljarder € för Sysselsättning och Tillväxt

EU går in i en ny finansieringsperiod 2014-2020. EU-Parlamentet har godkänt ett finansieringsprogram för perioden 2014-2020 på nära 1000 miljarder €uro. Hur mycket ska Din organisation ta hem? Utbilda Dig för att ta hem miljoner €! Kolla vår sida med utbildningar,...

LIFE+ 2013

Att stödja miljöinnovationer är en del av EU:s miljöpolitik. LIFE+ är rent formellt EU:s program för att finansiera utveckling och genomförande av EU:s miljöpolitik. I år har Naturvårdsverket återigen genomfört en informationsdag om utlysningens miljödel. LIFE+ har...

Skogsstyrelsen för Hardwoods are good i mål

Ett nätverk för frågor som rör skog, miljö och träförädling har bildats med stöd av EU-bidrag. ÉU-bidraget gick till projektet ”Hardwoods are good”. Skogsstyrelsens (SKS) Generaldirektör Monika Stridsman undertecknar på bilden tillsammans med chefen för Polska...

EU-peng för Östersjön

Nu satsas 38 miljoner euro på forskningsprojekt för att rädda Östersjön. Pengarna kommer från EU-programmet BONUS och huvuddelen, 31 miljoner euro, ska gå till projekt som säkrar livskraftiga ekosystem. Sju miljoner euro ska gå till innovativa tekniska lösningar för...